Hva skaper en attraktiv region?

Jostein Soland (leder for Næringsforeningen i Stavanger-regionen) holdt et interessant innlegg over dette temaet på et medlemsmøte i Lund Næringsforening mandag kveld. Møtet var på Moi Hotell. Han slo fast at i europeisk/EU-sammenheng utgjør Norge kun 2-3 regioner ; ut fra antall innbyggere. Han pekte på følgende tre kjennetegn på attraktive regioner : De er konkurransedyktige, best i verdiskaping og best på oppvekst og trivsel.

I følge Soland brukes altfor lite statlige midler på utbygging av veier og jernbane i vår del av landet sammenlignet med Oslo-regionen. Dette fører bl.a. til mye køkjøring og tap av arbeids- og fritid. På sikt vil dette føre til at vi (Rogaland) sakker akterut i forhold til det sentrale østlands-området. Derfor må mange aktører samhandle i vår region for å snu denne utviklingen.

Soland trakk fram flere eksempler som dokumenterte at Norge ute i Europa oppfattes som et attraktivt/eksotisk område. Dette skyldes summen av alle våre kvaliteter. Stavanger2008 (europeisk kulturhovedstad) er et viktig utstillingsvindu i denne sammenheng. Her blir bla. publikum og omverden kjent med flere interessante samarbeids-prosjekt mellom kultur og næring samt kulturbaserte næringer hvor kreative mennesker får utfolde seg.

Trygve Lende (styreleder i Lund Næringshage AS) informerte også om status for Næringshagen. Denne åpnes etter planen i begynnelsen av februar 2008.

Moi Hotell serverte avslutningsvis deilig julemat.

4/12-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut