Hva har Lund kommune gjort hittil?

Her er et utvalg av det som kommunen har gjort med arbeid i forbindelse med reformen hittil:

Nedenfor er samlet et utvalg dokumenter som viser hva Lund kommune har gjort hittil i prosessen. Som det fremgår av dokumentene så har det blant annet vært en samling av administrasjonen i Dalane kommunene, og en samling av formannskapene i Dalane komunnune i vinter/vår. På disse samlingene har en SWOT analyse fra Telemarksforskning blitt gjennomgått. En SWOT analyse er en analyse som forteller noe om en organisasjonens indre styrker og svakheter, og hvilke utfordringer og trusler organisasjonen står overfor i forhold til sine omgivelser.

Kommunestyret i Lund vedtok 18. juni en intensjonsplan for det videre arbeidet. Dette innebærer blant annet at det skal nedsettes et forhandlingsutvalg. Utvalget får fullmakt til å gå i forhandlinger om evt. ny kommunestruktur, med de andre Dalane kommunene, og med kommuner i Lister. Det har vært gjennomført nabosamtale med Eigersund kommune 24. august, og med Flekkefjord kommune 17. september.

Kommunestyret vedtok 24. september fremdriftsplan for det videre arbeidet. Denne planen er vedlagt her. Blant annet omfatter denne planen en RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING I LUND MAI/JUNI 2016.

Neste trinn i denne planen er informasjonsmøte om reformen. Dette møtet, som er åpent for alle, blir på Lundetun 21. oktober kl 18. På dette møtet vil også rådmannens budsjettforslag for Lund kommune 2016 bli presentert.

Veien videre etter 21.10.15:

Det planlegges å gå i forhandlinger med kommunene i Dalane og Lister gjennom høsten og vinteren. Våren 2016 legges forslag til nytt inntektssystem for kommunene fram. Etter at det, og ny oppgavestruktur (det vil si; hvilke oppgaver kommunene skal løse), er på plass våren 2016, vil det bli gjennomført en rådgivende folkeavstemning i Lund. Innbyggerme vil da få anledning å gi uttrykk for hvilken kommune man ønsker å tilhøre i fremtiden. At Lund skal bestå som egen kommune er planlagt å være et av de alternativene innbyggerne får anledning til å stemme over.

Nye dokumenter vil jevnlig bli lagt ut på denne siden

10. Fremdriftsplan vedtatt av kommunestyret 24.09.15.pdf

9.2. Lister kommunene videre prosess.pdf

9.1. Lister kommunene saksutredning.pdf

9. Nabosamtale med Flekkefjord, referat. 20150917.pdf

8. Nabosamtale med Eigersund kommune 20150824.pdf

7. Kommunestyrevedtak om videre prosess 20150618.pdf6. Pendlingsmønster Flekkefjord og Lund kommune - rapport fra Telemarksforskning 20150612.pdf

6. SWOT anaylse - oppsummering etter samling av formannskapene i Dalane kommunene 29.04.15.pdf

5. Oppsummering SWOT Admininstrasjon 20150312.pdf

4. SWOT anaylse - notat fra Telemarksforskning 20150327.pdf

3. Kommunestyrevedtak 20150312.pdf

2. Tilbakemelding til fylkesmannen på status i kommunereformarbeidet i Lund 20150227.pdf

1. Brev fra Fylkesmannen i Rogaland om prosesen rundt reformen 20141124.pdf

Tips ein ven Skriv ut