www.lund.kommune.no

Aktiv jul

Styringsgruppas tildelinger 2018/19

Hva gikk egentlig Folkehelsemidlene til

 

 

 

 

Tilskudd:

Tema:

1. Nygård skole

20 000

Foredrag av Tove Flack, dr ved UIS, på det store foreldremøtet. Skolen deltar i et 2-årig Læringsmiljøprosjekt, og foredraget støtter opp om prosjektets mål.

3. Foreldreskolen/Helsest/Nygård

10 000

Foreldreskolen arrangeres i samarbeid mellom Nygård Barneskole og Lund Helsestasjon. Målgruppen er foreldre til de som skal starte i første klasse i august. Foreldreskolen arrangeres en kveld med foredrag med en fagperson om et tema som har fokus på foreldrerollen.

4. Aktivitetssenteret for psykisk helsetjeneste

10 000

Sangtilbud (gruppe tilbud). Foruten sang trening får en trene pusteteknikk/gevinst av å bruke stemmen i en sang gruppe. Tilbudet har gitt meget god effekt for deltakerne.
Støtte til ridekurs og styrketrening og svømmetilbud i Lundbadet.

5. SION Leketreff

20 000

«Åpen barnehage»-tilbud for foreldre som er hjemme med barna på dagtid. 1 dag i uka a 2-3 timer. Vi har mottatt signaler om at foreldre ønsker flere treffpunkt for bygdas småbarn i løpet av en vanlig uke. Legger til rette for at barna får allsidig lek, treffe andre jevnaldrende barn og andre aktiviteter.

6. Heskestad og Ualand bygdeutvikling

15 000

Tilrettelegging av turer, bl. a med skilt, merking, postkasser, benker mm,
Fellesturer med naturlos, - turer der en legger inn grill og sosialt samvær  Høstarrangement med trekning av toppturer og fellesturer mm.
Julepakketre – aktivitet/turopplegg i desember/jan for barn
St. hans – aktiviteter mm

7. Moi fritidsklubb/Pinsemenigheten Sion/Magma

25 000

Gratis, åpent og rusfritt 16. mai-arrangement for 7. klasse og oppover. Ulike aktiviteter og sosialt fellesskap som engasjerer unge på en krevende dag.

8. Perlå danse- og treningsklubb

10 000

Legge til rette for at enda flere skal ta turen til Perlå og komme seg i form. En happening i september åpen for alle. Leide inn eksterne instruktører fra andre treningssentre samt bruke egne instruktører til å vise frem tilbudet Perlå har, i tillegg bidra til å spre treningsglede. 
I tillegg til treningstimer og noe å bite i: Tilby "Motivera" for å gjennomføre in-body analyse for de som ønsker. Dette er et apparat som forteller deg i hvilken tilstand kroppen din er i, samt at Motivera gir deg råd og vink for videre trening, ernæring osv.

9. FAU Lund ungdomsskole

20 000

Lund Ungdomsskole og Skolehelsetjenesten arrangerte foredrag for alle foreldre til skolebarn i Lund kommune. Oda Faremo Lindholm holdt et inspirerende, lærerikt og engasjerende foredrag om ungdommers psykiske helse, media og sosiale medier, usunne kroppsidealer, perfeksjonsjag, skjønnhetstyranni og feminisme. 100 foreldre møtte!

10. Lund Bygdekvinnelag

5 000

Inkludering av innvandrerkvinner, åpen fest, aktiviteter for barn i båtsporthavna, besøker omsorgssenteret mv.

11. Moi IL

30 000

Arrangerer varierte tiltak som treffer mange: Trimkarusell (4 løp i aldersklasser), Skikarusell (4 tirsdager på ski med 200 deltakaren alle aldre), NorDan-cup (fotballturnering for barn 7-10 år), Lundmesterskap i friidrett, Ut på ski-konkurranse.

12. Lund bygdekor

5 000

Fokusere på velvære etter økt fysisk aktivitet, arrangement for bedre psykisk helse ved å være aktiv. Fortelle og forklare om skader på kropp og sjel ved bruk av rus og tobakk.
Aktivitets-løype, gjettekonkurranse, lek og moro, allsang og minikonsert.
Arrangert der hvor mest mulige deltagere var med, uansett alder, kjønn og mobilitet, et lavterskeltilbud.

13. Hovsherad Vel og Bygdeutvikling

5 000

Sandvolleybalturnering, i hovedsak rettet mot ungdom og unge voksne. Et møtested/aktivitet gjennom dagen på tvers av ulike aldersgrupper. Tilrettelagt med musikk og dj for god stemning.

14. Lund Gladdans

5 000

ca 30 dansesamlinger for eldre, samt besøk på Omsorgssenteret for å vise  for beboerne hva de holder på med.

 

   

Styringsgruppa består av Arvid Hunsbedt (leder), Siw Karin Utheim og Tove Birkelid Steinnes

Jul

Opprettet: 20.desember.18 av Trond A Skjæveland
Oppdatert: 20.desember.18
Tips ein ven Skriv ut