www.lund.kommune.no

logo Lund kommune

Informasjon fra Husbanken

Hva er bostøtte?

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

 

Søk bostøtte 

 

 

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider . Du kan også henvende deg til NAV Lund for å få hjelp og veiledning.

 

Regelverk

 

Opprettet: 23.september.14 av Trond A Skjæveland
Oppdatert: 04.januar.17