Hovsherad barnehage offisielt åpnet

Kommunalminister Magnhild Melltveit Kleppa klippet snora og foretok dermed den offisielle åpningen av Hovsherad barnehage fredag ettermiddag. I sin tale gratulerte hun med et flott nybygg og pekte også på viktigheten av å tilby barna våre trygge barnehageplasser med fokus på lek og stimulering. Hun vektla betydningen av å kunne gi likeverdige tilbud i bygd og by ; blant annet med tanke på rekruttering av nye innbyggere. Melltveit Kleppa hadde med seg en pose med bøker som hun delte ut til noen av barnehagebarna like før snorklippinga.

Magnhild Eia har vært leder i Plan- og Byggekomiteen. Hun gav et historisk tilbakeblikk fra kommunestyret avsatte midler til ny barnehage i 2008-budsjettet og fram til barnehagen nå står ferdig. Hun uttrykte stor tilfredshet med at tildelte rammer er holdt med totale kostnader på ca. 9,9 millioner kroner inklusiv inventar. Hun takket for godt samarbeid med Bilstad Bygg før hun overrakte ”nøkkelen” til ordfører Olav Hafstad. Nøkkelen gikk deretter videre til oppvekst-/kultursjef Egil N. Eek som helt til slutt overleverte den til barnehagestyrer Åshild Eie Flatestøl.

Egil N. Eek og Åshild Eie Fltaestøl
Foto: Svein Tore Åtland

Ordfører Olav Hafstad takket Byggekomiteen for vel utført arbeid. Han takket også grunneier Kristensen-familien for godt samarbeid. Han minnet om at i løpet av året vil kommunen ha full barnehagedekning med landets lågeste pris (1750 kr/måned). Oppvekst-/kultursjef Egil N. Eek pekte på mange gode tiltak innen barnehagesektoren i Lund; egen barnehagekonsulent og spesialpedagog for barnehagene, god intern opplæring samt varierte kulturtiltak og kunstnerbesøk. Åshild Eie Flatestøl lovet tilhørerne å ta godt vare på barna som er foreldrene ”sitt gull”.

Fra klokka 17.30 og utover kom mange bygdefolk innom for å se på den nye barnehagen i bygda.

Magnhild Melltveit Kleppa sammen med barnehagebarn
Foto: Svein Tore Åtland

17/8-09, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut