Oversikt over hovedtillittsvalgte ( HTV ) i Lund kommune

Kommunen har følgende hovedtilittsvalgte:

Delta: Svanhild Kittang - tlf. 99330943

Fagforbundet: Merita Hetlelid - tlf. 48153607

Utdanningsforbundet: Berit Wasshus Eike    tlf. 918 04 942

Sykepleierforbundet: Hanne Eidsheim - tlf. 93044124