Høydebassenget på Eik

Høydebasseng på plass i Hovseherad

I disse dager er det nye høydebassenget på Eik i ferd med å komme på plass høyt oppe i bakkene mot Kjørberg.

Lund kommune har de siste to årene investert over 7 mill kr på vann og avløp i Eik sentrum. Snart vil stabil vannforsyning og godt vann være en realitet for de som er tilknyttet det kommunale nettet. Brannkummene vil også snart være operative.

 

John Skåland

Tips ein ven Skriv ut