Kort om NMSK-strategien:

Kommunen er ansvarlige for å utarbeide overordnede retningslinjer for prioritering av tilskuddssøknader jf. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. I tråd med regelverket er det nå utarbeidet et forslag til ny NMSK-strategi for skogbruket i Dalane som skal gjelde fra 2024 - 2028. Planen angir foreslåtte prioriteringsområder for skogkultur og tilskuddssatser basert på utviklingstrekk fra aktiviteten i skogbruket for regionen de siste 20 årene. 

Høring - Forslag til ny NMSK strategi for skogbruket i Dalane PDF document ODT document

Forslag til ny tiltaks strategi for NMSK i Dalane

Høringsinnspill kan sendes til:

E-post: sander.huslende.alfredsen@eigersund.kommune.no

Vanlig post: Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund

 

Høringsfristen er satt til 12.04.24.