Hovedplan for skogsveier 2018-2028

Frist for å komme med merknader settes til 30. september.  Merknad kan sendes per brev eller e-post til: anne.mette@lund.kommune.no

Offentlig ettersyn – reguleringsplan for Hammeren barnehage III

PNM-utvalget vedtok i møte 12.04.2018 å legge endring av reguleringsplanene for Hammeren barnehage II og Moi sentrum ut til offentlig ettersyn.

Detaljregulering for Flomsikring av Moi tettsted

PNM-utvalget vedtok i møte 02.11.2017 å legge detaljregulering for Flomsikring av Moi tettsted ut til offentlig ettersyn.

Veinavn i Lund kommune, Kjellesvik

Innbyggere i Lund kommune anmodes om å komme med forslag til veinavn på ny vei på Neset hyttefeltet, Kjellesvik.  Situasjonskart kan hentes her.   ...

Kunngjøring av ny reguleringsplan for utvidelse av Neset hyttefelt

Kommunestyre vedtok reguleringsplan for utvidelse av Neset hyttefelt i møte 15.09.2016. Plandokumentene er oppdatert iht. vedtaket.

Kunngjøring av ny reguleringsplan for Lundodden

Kommunestyre vedtok ny reguleringsplan for Lundodden i møte 15.09.2016. Plandokumentene er oppdatert iht. vedtaket.

Reguleringsendring, Ualand sentrum, offentlig ettersyn

PNM-utvalget vedtok i møte 08.09.2016 å legge reguleringsendring for del av Ualand sentrum ut til offentlig ettersyn. Endringen gjelder ny plassering ...

Høring veinavn i Lund kommune

Innkomne forslag til veinavn på ny vei på Ualand ved Tekse – Legå Camping er lagt ut til høring.  
PLANKART TIL BEHANDLING

Offentlig ettersyn, reguleringsendring, Neset hyttefelt

PNM-utvalget vedtok i møte 21.04.2016 å legge reguleringsendring for Neset hyttefelt ut til offentlig ettersyn. Endringen vil erstatte gjeldende plan ...
PLANKART TIL BEHANDLING

Offentlig ettersyn, reguleringsendring, Lundodden

PNM-utvalget vedtok i møte 21.04.2016 å legge reguleringsendring for Lundodden ut til offentlig ettersyn. Endringen vil erstatte gjeldende plan for Lu...