Høring veinavn på Ualand.

Høring veinavn på Ualand.

Innkomne forslag til veinavn på veitrase på Ualand er lagt ut til høring. Veinavn Ualand.pdf

Høringsfrist 03.04.16.

Høringsuttalelser sendes:  Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi, eller til postmottak@lund.kommune.no.