Forslag til veinavn på ny vei på Ualand ved Tekse – Legå Camping

Høring veinavn i Lund kommune

Innkomne forslag til veinavn på ny vei på Ualand ved Tekse – Legå Camping er lagt ut til høring.
 

Til offentlig ettersyn - Høring veinavn.pdf
Oppdatert 3.8.2016

Høringsfrist 03.10.16.   
Høringsuttalelser sendes: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 MOI, eller til postmottak@lund.komune.no

Peggy