Høring veinavn – Endring av Heskestadveien

Navnekomiteens (adm) forslag til endret veinavn på Heskestadveien er lagt ut til høring på rådhuset.

Høring veinavn – Endring av Heskestadveien.pdf

Høringsfrist 03.02.15.
Høringsuttalelser sendes: Lund kommune, Moiveien 9, 4460  MOI, eller til postmottak@lund.kommune.no.

 

Tips ein ven Skriv ut