Høring - Forslag til strategisk næringsplan for Lund kommune

Formannskapet vedtok vedtok i møte 29.08.17 å legge ut forslag til strategisk næringsplan på høring. Forslaget finner du her: Strategisk næringsplan 2017 - høringsutkast rev2.pdf

Høringsuttalelser sendes til:

Lund Næringsutvikling as

Stasjonsvein 7

4460 Moi

post@lundnu .no

innnen 16.10.17 

Eventuelle spørsmål rettes til Lund Næringsutvikling as, ved næringssjef Jan Ove Øksendal, tlf 908 92 558, epost:post@lundnu.no