Høring av lokal forskrift om gebyr

PNM- utvalget vedtok i sak 72/10 å legge lokal forskrift om gebyr ut til offentlig ettersyn.

Vedlagt ligger forslag til lokal forskrift om gebyr.

Eventuelle merknader til forskriften kan sendes til Lund kommune, Moiv.9 4460 moi eller postmottak@lund.kommune.no innen 29.11.2010.Tips ein ven Skriv ut