Hjemmetjenesten

Telefonnummer til hjemmetjenesten er 51404800. Etter kl 15 og i helgene: 51404803.

Hjemmetjenesten formidler følgende tilbud:

- Matombringning for hjemmeboende i kommunen

- Dagsenter ved omsorgssenteret

- Korttidsutlån av hjelpemidler

- Omsorgsboliger