Hjelpemidler

Korttidsutlån av hjelpemidler

Heimetjenesten formidler korttidsutlån endel hjelpemidler, som for eksempel gåstol/rullator og toalettforhøyer.

Denne tjenesten ytes ved spesielle behov – for eksempel etter en sykehusinnleggelse der bruker trenger hjelpemidlet for å klare seg hjemme.

Tjenesten er gratis.

Heimetjenesten er behjelpelig med å bestille hjelpemider fra hjelpemiddelsentralen.