www.lund.kommune.no

Hetland Tegnekontor på plass i nye lokaler

Ola Hetland startet for 10 år siden med tegnekontor i sin egen kjeller. Etter dette har firmaet vokst jevnt og trutt. De siste årene har de holdt til på Haukland i AMS-bygget. Men også her ble det for liten plass. Nå har Hetland Tegnekontor flyttet inn i eget flott bygg på Holamoen Industriområde.

Mandag var ordfører og rådmann på besøk med lykkeønskninger fra kommunen og blomster i anledning innflytting i nybygget. Ola Hetland kunne fortelle at de har kjøpt et område på 3,7 mål på Holamoen Industriområde; i naturskjønne omgivelser nær opp til elva. Bilstad Bygg har her satt opp et bygg på 330 m2. Foreløpig er det lagt til rette med 6 kontorer, men det er muligheter for utvidelse både innendørs og eventuelt med å utvide bygget på et seinere tidspunkt. Det er lagt vekt på kvalitet både innvendig og fasademessig. Dette mener Ola er svært viktig i forhold til at bedriften har som hovedmålsetting å levere fine og funksjonelle hustegninger til sine kunder. Han er svært godt tilfreds med tilgang på oppdrag, og framtidsutsiktene vurderes også som gode.

I sin korte tale gratulerte ordfører Olav Hafstad med det flotte nybygget og ønsket ledelse og ansatte lykke til i årene framover. Besøket ble avsluttet med omvisning.

1/9-08, Svein Tore ÅtlandOpprettet: 01.september.08