Heskestadkoret 20 år. Jubileum`s markering 23.09.2019

Kjære alle sammen,

Kjære alle kor- og sangglade, som har møtt opp for

å feire Heskestad koret, denne sangkvelden!

Takk for invitasjonen, og gratulerer med 20 års jubilèet!

 En stor glede for meg å være tilstede, og få anledning

til å komme med en liten hilsen.

Jeg fikk en invitasjon til sangkonferanse i Oslo (7/11)

Flere foredragsholdere som hadde skrevet artikler om

sangen`s betydning for menneskene ble framhevet!

Her fant jeg titler som:

 

”Helse i hver tone” – om sang i et helseperspektiv

”Sang som en vei til vennskap for felles språk”

”Gjestfri korsang i flerkulturelt miljø”

”Sangens`betydning i eldreomsorgen”

Desse titlene gjenspeiler på mange måter hvilken rolle musikk og

sang spiller for oss mennesker.

De gjør oss gladere, friskere og skaper vennskap!

Men det er ikke bare dere som synger som har helsegevinst,

også vi som lytter har mye glede og får økt trivsel av å høre vakre,

samstemte toner – og får gjerne lyst til å nynne eller synge med når

sangen gjenkjennes!

Et eksempel på sangens betydning og smitteeffekt hørte jeg sist

uke i NRK nyhetene.

Sanglærer Øystein Fevang. bl.a dirigent for Oslo Filharmoniske kor

ledet elevene på Rud musikkskole i en allsang (delvis spontant);

Sangen var Bohemian Rhapsody av Queen,

og som ble framført så flott,

at det gav gjenklag verden over, da den ble lagt ut på nettet.

Og i løpet av kort tid hadde tett på ti tusen sett dette innslaget.

Og nå er dette opptaket også på Queen sin egen hjemmeside!

 

 

 

Heskestadkoret er en viktig del av frivilligheten i Lund kommune.            Gjennom å dele sangen, er dere med på å skape hygge og trivsel for andre. Fortsett med det!

Kjære medlemmer i HK, trakk for at dere har spredd glede gjennom korsang i ulike sammenhenger i 20 år!

og håper det blir mange jubileumsfeiringer framover!

For sang og musikk setter alltid en ekstra spiss på tilstelninger!

Til slutt vil jeg si meg enig i Edith som utalte til avisen Agder;

 ”Jeg tror det må være sunt å synge, fordi du lærer å puste godt!!

  • Ja, helt klart, pusten er grunnlaget for livet!

 

Sjekk på 2500;- 100 kr pr. år, dvs 10.000 når dere markerer 100!

Blomster til dirigent Solvor Kvåle Konstali, sjekk til Edith!