Teamwork

Lund kommune ønsker kontakt med ledig helsepersonell!

Helsepersonell søkes!!

Lund kommune ønsker kontakt med helsepersonell og studenter som ikke er i arbeid, og som vil melde seg til tjeneste.

Dette gjelder leger, sykepleiere, helsesykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og andre med helsefaglig kompetanse. Vi ønsker å få en oversikt over hvem vi kan kontakte og innkalle hvis det blir behov for ekstramannskap.

Aktuelle tjenester er i sykehjem, hjemmetjenester og bo- og avlastning.

 

Kontakt oss:

Ta kontakt med kommunen og oppgi kontaktinformasjon og en kort beskrivelse av erfaring og bakgrunn på denne epostadressen: ingunn@lund.kommune.no