Korona virus illustrasjon

Helsedirektoratet stenger fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter mm

 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter Helsedirektoratet vedtak om å stenge følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

  1. Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
  2. Kiropraktorer
  3. Optikere
  4. Fotterapeuter
  5. Logopeder
  6. Psykologer
  7. Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
  8. Virksomheter som utfører alternativ behandling
  9. Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

 

Unntak: Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.