omsorgssenteret sommer1

Interesserte kan nytte muligheten

Helse- og omsorgsplan 2014-2017 - Høring

Høringsfristen er satt til 20.11.2013, kl 12.00. 

Høringskastet kan lastes ned i pdf- format her.

Høringsuttallelse sendes trond@lund.kommune.no eller leveres i rådhusets resepsjon innen fristen.

 

Trond A Skjæveland

kommunalsjef helse og omsorg

 

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut