Hele Lund på tur 2006

Årets toppturer er klare!

Alle toppturene er nå klare. Årets topp er Høgeknut på Krokvassheia. Turen starter like ved Eik jordstasjon, og vi har fått bruke helikopterlandingsplassen som parkering. Koder og bøker skal være lagt ut på alle turene. Turgåere bes likevel om å melde i fra dersom det skulle være noen problemer ved noen av løypene. "På topp i Dalane"-skjema skulle sendes ut i mai, men ser ut til å være noe forsinket. I år blir Ytre Sandstøl blir med i dette opplegget i stedet for Postveien.

NB! På skjemaet som kan lastes ned fra denne sida er ikke nummerering påført kartet. Nummerering står på skjema som sendes alle husstander i posten!Tips ein ven Skriv ut