Helårsåpen barnehage/SFO

Kartlegging av behov for åpent hele året i Heskestad og Hovsherad barnehage og skolefritidsordning ved Heskestad skule og Kiellands Minne skole fra høsten 2006

Oppvekst- og kulturutvalget ønsket å kartlegge behovene for helårsdrift i de kommunale barnehagene og skolefritidsordningene. I dag følger disse tilbudene skoleruten.

Rundskriv ble sendt til alle husstandene i Hovsherad og Heskestad for å kartlegge behovene de neste 4 årene.

Innen fristen er 25 barn innmeldt og vil ha et behov for barnehageplass og skolefritidsordning hele året.

For neste skoleår har 14 barn behov for åpent hele året i skolefritidsoordningen, fordelt med 9 barn på Heskestad/Ualand og 5 barn i Hovsherad. 11 barn har behov for barnehageplass hele året, 2 barn på Heskestad/Ualand og 9 barn i Hovsherad.Tips ein ven Skriv ut