Helårs åpne kommunale barnehager

Under forutsetning av kommunestyrets godkjenning vil det fra 1. januar 2006 være åpent i Hovsherad barnehage og Heskestad barnehage hele året.

Oppvekst- og kulturutvalget behandlet i sitt siste møte sak om endringer i betalingsreglement for de kommunale barnehagene og helårs åpne kommunale barnehage . Oppvekst- og kulturutvalget vedtok å endre betalingsreglementet og i samme sak ble det bestemt at de kommunale barnehagene skulle holde åpent hele året fra og med 2006. Endelig vedtak i saken fattes av Kommunestyret i slutten av februar.Tips ein ven Skriv ut