Heim for en 50 lapp

Heim for en 50 lapp

Rogaland fylkeskommune tilbyr ordningen Heim for en 50 lapp.

Bestillingsrute for ungdom går fra nevnte steder NATT TIL LØRDAG kl 02.00 og NATT TIL SØNDAG KL 02.00. Rutene utføres på disse strekningene:

 

Flekkefjord / parken – Moi – Hovsherad – Heskestad – Ualand

Utfører: Moi taxi, telefon 951 11 197, 952 21 440

 

Flekkefjord/parken – Åna Sira

Utfører: Flekkefjord Taxisentral, tlf 38 32 32 00

 

Egersund (taxi) – Helleland – Heskestad – Moi – korr til Hovsherad

Utfører: Egersund Taxisentral tlf 51 48 00 00

 

Minst 3 personer i alderen 16 – 24 år må reise sammen for å få utført transport. Den må være bestilt på telefon før kl 23.30.

Egenandelen er 50 kroner. Tillegg for skyss 1 -3 km på sidevei til bosted.

Skyss gis på nevnte hovedstrekninger og nær den enkeltes bosted.

Eldre kan bli med når det er plass, og disse betaler en egenandel på kr 100, -

 

Oppdragsgiver; Rogaland fylkeskommune, samferdselssjefen.