Du er her: Forsiden > Planer

Haukenesodden hyttefelt, detaljregulering

PNM-utvalget vedtok i møte 15.12.2016 å legge detaljregulering for Haukenesodden ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi uttalelser til planen settes til 15.02.2017.