Har du bruk for strøsand?

Konditoriet i sentrum er en god plass for ordføreren å besøke. Der møter han ofte innbyggere som kommer med gode og enkle forslag og ideer. Følgende historie er et godt eksempel på det.

Noen damer ba om at kommunen stilte til rådighet bøtter med strøsand. Disse kunne de selv bruke ved behov i glatte perioder utenfor og omkring eget hus. Dette ville være god forebygging i forhold til eventuelle ulykker på glatta. Ordfører Olav Hafstad tok utfordringen, og kort fortalt er løsningen heretter slik: Ved inngangen på konditoriet er det plassert ei bøtte med sand. I denne er det et skilt hvor det står at en kan henvende seg til Frivillighetssentralen hvis en har bruk for strøsand. Telefon 51 40 30 00.

Enkelt og greit !

28/11-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut