Kommunen har gjort en avtale med en grunneier på Gursli om tømming av hageavfall for privatpersoner. Vi gjør for orden skyld oppmerksom på at dette kun gjelder organisk hageavfall som gress, greiner etc. Hagemøblene og gassgrillen må fremdeles deponeres på miljøstasjonen. Dersom ordningen misbrukes vil den beklageligvis måtte stanses. 

I kartet under ser du hvor deponiet er lokalisert.