Nye informasjoner angående grøftetilskudd

Grøftetilskuddet lar vente på seg!

Fylkesmannen informerer om at den ikke kan tildele midler til grøfting 
når den pr. i dag ikke har noe hjemmel for å gjøre det. 

 

SLF informerte denne uka om at arbeidet med forskriften tar tid og om at det ikke kan gis noen eksakt dato for når nytt regelverk/ny grøfteordning vil tre i kraft:

"Angående ny grøfteordning så er det slik at LMD nå jobber med forskriften, og den vil bli sendt på høring så snart når den er klar for det.

(...) Det tas sikte på å lage en enkel forskrift som følger opp føringene i Prop 122 (jordbruksoppgjøret 2012), og med enklest mulig håndtering for søker og forvaltning. (...) Det vil nok også settes et minste beløp for å få utbetalt tilskudd, for å unngå mange små saker.

En enkel forskrift vil forutsette godt informasjons- og veiledningsmateriell. Det jobbes nå for å sluttføre et forskriftsutkast. (...)

Det vil fortsatt gå noe tid før forskriften og ordningen er klar for iverksettelse, men ordningen bør likevel gi grunnlag for mye aktivitet også i 2013."

 

 

Les tidligere informasjon her.