Grendemøte Ualand

Kommuneplanens Arealdel

Grendemøte på Ualand

Onsdag kveld var det klart for nytt grendemøte i forbindelse med rullering av arealplanen.

Omkring 30 personer hadde møtt fram i Samfunnshuset denne kvelden. Leder for styringsgruppen, Hogne Skjerpe, ledet møtet. Fra administrasjonen møtte Øystein Brennsæter og John Skåland.

Under samtalen kom det fram mange ønsker og innspill. Selv om mange av disse ble notert, er det viktig å merke seg at innspill skal sendes skriftlig til PNM-etaten innen fristen som er satt 1. desember.

 

John Skåland