Grendemøte på Moi

Kommuneplanens Arealdel

Grendemøte på Moi

Tirsdag kveld hadde nærmere 60 stk møtt fram på Lundetun.

Leder for PNM-utvalget, Hogne Skjerpe, ønsket forsamlingen velkommen. PNM-sjef John Skåland gjennomgikk deretter hva arealdelen er, hvordan arbeidet fremover skal foregå og hvordan publikum kan komme med innspill innen fristen 1. desember.

Da ordet ble gitt fritt var det stort engasjement blant de fremmøtte, og svært mange tok ordet og kom med innspill og synspunkt på hvordan planarbeidet bør skje fremover.

Styringsgruppen er svært godt fornøyd med det store engasjementet blant folk på Moi, og ser nå frem til de andre møtene på Ualand onsdag kveld og Hovsherad førstkommende tirsdag.

 

John Skåland