Grendemøte på Eik

Kommuneplanens arealdel

Grendemøte på Eik

Tirsdag kveld var 26 stk møtt fram til informasjonsmøte om Lund kommunes arealdel.

Hogne Skjerpe ledet møtet og John Skåland gjennomgikk sentral informasjon om arealdelen. Det ble en god samtale hvor svært mange av møtedeltakerne deltok i dialogen. Mange har gode ideer om hvordan kommunen i tiden som kommer kan disponere arealene på beste måte.

Siste frist for innspill til rulleringen er satt til 1. desember. Innspillene må være skriftlige og sendes Lund kommune, PNM.

 

John Skåland