Kilde: Helsedirektoratet

Gjelder alle kvinner født 1991-1996

Gratis HPV-vaksine

Folkehelseinstituttet melder:


I disse dager sendes det ut SMS med informasjon om tilbudet til alle unge kvinner født 1991 – 1996 med informasjon om tilbudet. Programmet har to års varighet, den første av de tre dosene  må senest være påbegynt innen utgangen av 2018.

Informasjon om oppfølging i Lund kommune følger.