Samtalen går livlig

Godt samarbeid mellom Kirken og PNM

Tirsdag spanderte kirken kake på medarbeiderne i uteseksjonen i PNM. Både sokneprest Knut Svenning og kirkeverge Terje Sindland møtte i pausen i Malånå. Det er helt nødvendig å ha et godt samarbeid mellom kirkekontoret og PNM ved stell av kirkegården og ved begravelser.

Samtalen går livlig
Samtalen går livlig
Samtalen går livlig
Samtalen går livlig
Samtalen går livlig
Samtalen går livlig

Både kirken og PNM har lagt vinn på å finne gode samarbeidsformer slik at arbeidet som skal utføres kan gjøres på beste måte. Dette har lykkes i svært stor grad, og i dag var altså anledningen, før sommerferien, å markere det gode samarbeidet med en meget god kake!

 

John Skåland