Godt oppmøte i Lundetun

I anledning lokaldemokratiuka fra 12. - 18. oktober arrangerte Lund kommune temamøte om skolepolitikk i Lundetun torsdag kveld.

Under tittelen Den gode skole for mitt barn. Hva må til i Lund? holdt skolesjef Jone Haarr fra Gjesdal et foredrag for forsamlingen. I sitt fordrag dro Haarr opp historiske linjer i skolepolitikken og utviklingen i norsk skole fram til idag. Han berørte også årsakene til utviklingen i norsk skole fra tidligere år der synet var at vi hadde den beste skolen i verden til dagens Pisa-undersøkelse som viser at vi på flere områder ligger noe bak andre land i Europa.Jone Haarr presiserte avslutningsvis betydningen av gode holdninger til utdanning både i hjemmet og blant ansatte i skoleverket og vektla hvor viktig det var å stille krav og følge opp resultatet fra prøver som skolene gjennomfører i løpet av året.Han la også stor vekt på hvor viktig det var å sette inn hjelp til barna tidlig og advarte mot "vent og se"-holdningen som kan gjøre det vanskelig å gi barna effektiv hjelp.Fordraget engasjerte de frammøtte og skapte ivrige diskusjoner rundt kaffebordet etterpå.Oppvekst-og kultursjefen orienterte om kvalitetsutviklingssystemet som er utarbeidet og vedtatt politisk i Lund kommune etter Fylkesmannens tilsyn. Der ligger rutiner på at slike prøveresultater skal vurderes både i skolen, i skoleetaten og drøftes i de politiske organer. Videre har skolen fokus på arbeidet med en antimobbeplan for alle skolene i kommunen. Prosjektet Respekt som planlegges i skolen, har fokus på folkeskikk og empati som pillarer i arbeidet i skolen. Temamøtet var en nyttig samtalearena om et viktig område i lokalsamfunnet. Ordfører Hafstad signaliserte at slike møter vil bli arrangert også seinere med andre temaer på agendaen. ENETips ein ven Skriv ut