Folkemøte ny E 39

Godt besøkt folkemøte om ny E 39 i Lundetun

Torsdag 09. november hadde Statens Vegvesen invitert til folkemøte om nye indre korridoren som går mellom Moi og Bue. Til stede fra vegvesenet var blant andre prosjektleder Torunn Lynnebakken og prosjektleder Nils Ragnar Tvedt. Den nye traseen ble presentert med video og bilder, og det ble gjort rede for hva det nye forslaget vil ha å si for den videre prosessen.Møtet varte i over to timer. Siste halvdel av møtet var avsatt til spørsmål og diskusjon der tema som brobygging fremfor tunneler, forholdene i Drangsdalen og plassering av fremtidige kryss ble berørt.

Forslaget til ny indre korridor er nå lagt ut på høring, med svarfrist 06. desember. Lund kommune kommer til å avgi slik uttalelse.