Jul - NorDoor

Godt år for Gilje Door as

Gilje Door har hatt et svært godt år i 2011 med en omsetning på 87 mill kr. På Landsmøtet i Norske Trevarefabrikkers Landsforbund i Fredrikstad 10. juni ble Gilje Door AS på Moi, tildelt "Det Gylne Sagblad", som bevis på at de ble Årets bedrift 2010 i norsk trevareindustri.
Gilje 5
Gilje 4
Bedriften har for tiden 62 ansatte hvorav 57 på Moi. De er den eneste fabrikken som produserer utvendige hoveddører i Norge. Bedriften er eid av familien Gilje representert ved administrerende direktør. Karles Gilje og nestor Kolbjørn Gilje. Daglig leder på Moi er Knut Surdal. De ser optimistisk på framtiden og budsjetterer med en omsetning på 100 mill kr i 2012. Bedriften er i høy grad automatisert.
På den årlige julerunden traff ordfører og rådmann også eierne i tillegg til daglig leder. Lund kommune ønsker de ansatte en God Jul og et riktig godt Nytt År!

Moi, 22.12.2011
Rolv Lende
Tips ein ven Skriv ut