Godkjent reguleringsendring – Hammeren barnehage III

Kommunestyret egengodkjente 13.09.2018 endring av reguleringsplanene for Moi sentrum og Hammeren barnehage II. Den nye planen har fått navnet Hammeren barnehage III. Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av bygningsmassen og av barnehagens uteområde.