BLISUR

Brukerne er blitt spurt:

Gode erfaringer med heimesjukepleien

Brukerne av heimetjenestene har for andre gang blitt spurt om sin erfaring med tjenestene. 

 

 

65 heimeboende har svart på utsendt skjema.

 

 

 

 

Først vises en samlegraf som gjengir brukernes erfaring på de de 7 undersøkte punktene. 

 

 

 

 

Hvert presenterte punkt (parameter) består av svar på fra 2 til 4 spørsmål. Svarene er fordelt på 2010 og 2013-undersøkelsene:

 

 

 

 

SE LENGER NED:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ht lund 10 og 13_901x611.jpg

På 6 av 7 punkt er brukerne mer tilfreds med heimesjukepleie og -hjelp i 2013 enn i 2010. 

Neste figur viser Lundresultatene sammenholdt med svarene i vel 90 kommuner i Norge i 2012 (KS: Bedre kommune).

ht norge 12 og lund 13.jpg

Vis ser her, som i 2010, at resultatene i Lund er betydelig bedre enn i de øvrige undersøkte kommunene.

Så går vi over til detaljresultatene på hvert enkelt undersøkte punkt:

ht 1.jpg

 

ht 2.jpg

 

ht 3.jpg

 

ht 4.jpg

 

 

 

ht 5.jpg

 

Til slutt et enkelt spørsmål:

ht 6.jpg

 

 

Lund, 20.12.2013

 

Trond A Skjæveland

kommunalsjef helse og omsorg

 

 

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut