Utbedring av fylkesvei 1

God fremdrift på fylkesveg 1

Vegvesenet har dette året fortsatt arbeidet med utbedring av fv1 mellom Moi og Hauge.
Arbeidsgjeng fra Bertelsen & Garpestad - (Fra venstre) Jofrid Hegdal, Egil Søyland, Palmer Skadberg, Robert Egedal og Kenneth Håland.jpg
Arbeidsgjeng fra Bertelsen & Garpestad - (Fra venstre) Jofrid Hegdal, Egil Søyland, Palmer Skadberg, Robert Egedal og Kenneth Håland.jpg

Det er i år avsatt 3 mill. kroner til utbedringen, og det ser ut til at det blir mye ny og bedre veg for pengene. På Sokndalsiden er bakken mellom Øvremyssa og Åsvold ferdig utbedret, og det skal i løpet av høsten legges asfalt ca 4 km fra Øvremyssa til litt inn i Lund kommune.

I disse dager fortsetter arbeidet på Lund-siden, nærmere bestemt fra Staurhogget på Liland og mot Loppetjødn. En arbeidsgjeng fra firma Bertelsen & Garpestad gjør en flott innsats for å utbedre dette strekket.

Vegvesenet håper på at det også neste år kan benyttes midler slik at hele FV1 kan ferdigstilles og legges under asfalt. Mange pendler hver dag på denne vegstrekningen og disse er selvsagt svært glade for at dette etterlengtede arbeidet nå ser ut til å kunne bli fullført. 

 

John Skåland

Tips ein ven Skriv ut