God forbrukertest for Lund kommune

Lund kommune kommer på 3. plass i Rogaland i en stor forbrukertest som Forbrukerrådet har gjennomført. 50 testmedarbeidere fra Forbrukerrådet har opptrådt som privatpersoner og har henvendt seg til samtlige kommuner på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Hver kommune har fått 37 henvendelser som har munnet ut i at de er vurdert på 47 punkter.

Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunene med vanlige spørsmål folk lurer på ; som åpningstiden i skolefritidsordningen, størrelsen på vanngebyret og når helsesøster kan treffes.

Alle 47 servicepunktene er gitt karakter mellom null og fem. Punktene er vektet noe ulikt. Til slutt er det regnet ut en totalkarakter som uttrykkes i en poengsum fra 0 til 100. Her utgjør internett-sidene 40 prosent av totalkarakteren, mens telefonhenvendelsene og e-postene utgjør 30 prosent hver. Testen er utført fra begynnelsen av mars til slutten av juni 2007. Forbruker-rådet gjennomførte en liknende undersøkelse også i 2005.

En kommune regnes av Forbrukerrådet som «godkjent» som servicekommune når den scorer minst 66,7 poeng eller grovt sagt at en har blitt hjulpet med minst to-tredeler av henvendelsene. Kommuner med under 50 poeng har «uakseptabel» service, mener Forbrukerrådet.

Nedenfor er resultatene for Rogaland fylke :

   

TOTAL fylket

 

TOTAL landet

         

Kommune

 

Poeng

Folketall

 
         

Karmøy

1

82

38 349

7

Suldal

2

77

3 874

27

Lund

3

77

3 120

34

Sauda

4

76

4 732

44

Sola

5

75

20 666

48

Klepp

6

73

15 271

64

Haugesund

7

72

32 303

68

Sandnes

8

72

60 507

74

Gjesdal

9

70

9 621

90

Forsand

10

70

1 103

101

Strand

11

69

10 654

109

Sokndal

12

68

3 266

113

Finnøy

13

67

2 672

123

Bjerkreim

14

66

2 507

135

Randaberg

15

66

9 501

144

Hjelmeland

16

63

2 707

194

Utsira

17

61

214

225

18

60

15 072

238

Tysvær

19

60

9 513

244

Stavanger

20

59

117 315

263

Rennesøy

21

59

3 526

270

Eigersund

22

57

13 594

286

Vindafjord

23

56

8 111

312

Time

24

55

15 048

327

Bokn

25

48

793

392

Kvitsøy

26

33

527

439

29/8-07, Svein Tore Åtland