Bok

Lund folkebibliotek

Gledelige tall fra biblioteket

De siste 3 mndr har besøket i hovedbiblioteket økt med hhv 28.8, 29.9, og 34,8 % i forhold til 2010.
Utlånet hittil i år viser også en god utvikling sammenlignet med fjoråret.

Vi minner om at julebøkene er satt frem, og at posesalg av eldre bøker (kr 50 pr pose)
og film på vhs (kr 10/stk) fortsetter ut desember måned.

urk
Tips ein ven Skriv ut