Logo NAV

NAV

Gjeldsrådgivning

NAV Lund har et samarbeid med de andre Dalane kommunene om en felles gjeldsrådgiver. Du kan ta kontakt med NAV Lund for å få vite mer om denne tjenesten. 

 tillegg er det mulig å ringe gjeldstelefonen for generell informasjon om gjeldsproblematikk. 
 

Vårt mål som førstelinjen i NAV ved økonomisk rådgivning, er å nå ut til flest mulig som har økonomiske bekymringer/problemer, før det går for langt og man mister helt kontrollen
Tjenesten har åpningstid på hverdager, fra kl. 09.00-15.00.
Telefonnummeret er 800 45 353, som tilsvarer 800G-J-E-L-D på telefontastaturet.
Det er gratis for brukeren fra fasttelefon, og brukere som ringer fra mobiltelefon, blir tilbudt å bli oppringt fra oss.

Her er link til tjenesten:
https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/800gjeld