Skattejakt med GPS

Geocaching

"Geocaching et verdensomspennende spill/fritidsaktivitet som innebærer bruk av en satellittsignalmottaker (GPS-mottaker) i en slags orientering-skattejakt etter utlagte turbokser. Geocachere (deltagerne i spillet/sporten) som finner boksen logger sitt besøk i loggboken i turboksen. Det er gratis å delta, men ved å betale et mindre beløp får man ekstra fordeler og tilleggsmuligheter. Per mai 2012 er det registrert 1 778 028 turbokser og over 5 millioner geocachere" Fra Wikipedia

Mål

Turboksenes (en: cache) koordinater i terrenget gjøres tilgjengelig på Internett. Det er deretter opp til andre deltakere i spillet å lete opp turboksene ved hjelp av satellittmottakerutstyr (GPS). Et kanskje vel så sentralt aspekt ved konseptet er at funn av turbokser forutsetter en etterskuddsvis registrering av oppdagelsen på turboksens egen oppføring på den offisielle Geocaching-nettsiden. På denne måten er det mulig for personen som gjemte turboksen, samt andre deltakerne i spillet, å følge med på hvem som finner turboksen. Man «spiller» når man vil, enten vinter eller sommer, natt eller dag.

I distriktet finnes flere cacher å jakte på, en oversikt over bokser og hvordan en går frem kan en finne på siden gcinfo.no og geocaching.com

 

 

Kile: Wikipedia, www.gcinfo.no, www.geocaching.com

Tips ein ven Skriv ut