Betalingssatser/Vedtakter Lund kulturskole 2019

Vedlagt er betalingsatser/kontigent ved Lund kulturskole fra 01.08.2018. betalingsreglement.pdf Vedtekter Lund Kulturskole 2019.pdf
images

Digital innmelding i kulturskolen - Speedadmin

Lund kulturskole har innført det web-baserte administrasjonssystemet Speedadmin. Søknad om plass ved kulturskolen gjøres via denne linken:  https:/...

Kulturskoletilbud

Visuell kunst (tegning, maling, forming) - Ane Fuglestad Skutlaberg tlf: 416 12 708 e-post: aneskutlaberg@gmail.com Trommesett, band/samspill, lå...

Vedtekter Lund kulturskole

Her er vedtektene for Lund kulturskole

Lund kulturskole på Facebook

Vi er på Facebook! Her publiseres en del av skolens aktiviteter. facebook.com/Lund-kulturskole

Betalingssatser for Kulturskolen

2017 Betalingsreglement Lund Kulturskole.pdf

Endring av opptak for Lund kulturskole

Elevene som er registrert trenger ikke å søke plass på nytt for neste skoleår, de er automatisk tatt opp. Utmeldingen fra Lund Kulturskole må gjøres ...