Gebyr for oppmålingsforretninger

Her finner du priser på de tjenestene som oppmålingsavdelingen tilbyr.

Gebyrregulativ 2019.pdf