Krossen rives

Idag rives det gamle huset i Krossen

Gammelt hus på Skåland må vike for FV 1

I fobindelse med oppgradering av FV1 fra Skåland til Gursli, er arbeidet kommet så langt at krysset mellom Fv 1 og Fv 2 skal påbegynnes. Dermed må det gamle huset i Krossen på Skåland vike for "den nye tid".

John Skåland