Treningsvideo

Trim med LHL-digitalt

LHL inntar det digitale trimrom som følge av koronasituasjonen

Kommunalt drevet fysio- og ergoterapi

Kommunen skal etter helse- og omsorgstjenesteloven sikre innbyggerne medisinsk habilitering og rehabilitering. Målet med rehabilitering er å føre pasi...

Privat fysioterapi

Kommunen har driftsavtale med 2 privatpraktiserende fysioterapeuter. Disse utfører undersøkelse og ulike former for behandling på fysikalske institutt...
Trimmen på omsorgssenteret i gang

75 + trimmen

Det er noen ledige plasser, så ta kontakt om du eller noen du kjenner vil være med. Treningsgruppene er beregnet på deg som bor hjemme og er over 75 å...
Trimmen på omsorgssenteret i gang

Suksess for eldretrimmen

Det var svært bra oppslutning om treningstilbudet for hjemmeboende over 75 år.