Før  planlagt konsultasjon hos ergo-/ fysioterapeut må vi ha svar på disse spørsmålene:

- Har du hatt feber, hoste, snue eller mistet smak/luktesans i løpet av de siste 14 dagene?
- Har noen i din husstand hatt feber, hoste eller snue i løpet av de siste 14 dagene?
- Har du hatt nær kontakt med andre som har disse symptomene de siste 14 dagene?
- Har du hatt nær kontakt med noen som har testet positivt for korona-virus de siste 14 dagene?
- Har du vært i utlandet de siste 14 dagene?

ALLE  SPØRSMÅL  BESVART MED NEI –  regnes som frisk, da trengs ikke ekstra smittevernutstyr

VED JA - Ekstra smittevern før bruk av lokalet/ fysisk kontakt. Vurdere videokonsultasjon.

Pasienter i risikogrupper: (65 år og eldre + andre kroniske sykdommer) –økt risiko ved behandling. Behandling  gjøres på eget ansvar.

TAKK FOR AT DU:  
Kommer på tiden, bruker vask/ sprit før + etter behandling.

Tar på minst mulig, som du ikke får beskjed om å bruke

Husk 4 H-er:
- Hostehygiene
- Holde avstand
- Håndhygiene
- Hjemmekarantene ved symtomer


Hvis du utvikler symptomer før du skal til fysio/ ergoterapi, eller har vært i nærheten av noen som har utviklet symptomer, skal du ringe/ sende sms og IKKE MØTE TIL TIMEN. Ny time vil foreligge når du har vært symptomfri i minimum 2 dager. Videokonsultasjoner er mulig selv om du er syk/ er i karantene. Videokonsultasjon inngår i HELFO’s egenandelskort 2 og pris er tilnærmet lik det du evt ville betalt for oppmøte hos fysioterapeut.

Moi, 21.04.20

Med vennlig hilsen

Kjell Nesgård, ergoterapeut: Tlf: 95821918

Ingebjørg T. Gjøtterud, fysioterapeut: Tlf: 95809717