vei

FYLKESVEG 14 - DETALJPLANARBEIDET I GANG

Hele torsdag 6. desember var det møter i Stavanger mellom kommunen ved PNM-sjefen og Jernbaneverket, og mellom kommunen og Vegvesenet for å avklare alle problemstillinger som må tas hensyn til i detaljplanleggingen av den nye FV 14 på Ualand.
I oktober hadde kommunen møte med grunneierne hvor disse fikk legge fram sine ønsker og synspunkt. Dette ble nå tatt med i møtene med de andre samarbeidspartene. Jernbaneverket har hele tiden satt som betingelse for sin deltagelse i prosjektet, at samtlige usikrede jernbaneoverganger i området skal fjernes. Dermed kommer også rettigheter til adkomst til vann og båtrett inn i bildet. Det blir da en utfordring å finne alternative løsninger som kostnadsmessig kan forsvares, og som ivaretar de gamle rettighetene.
Det vil være nødvendig med en del avklaringer med noen grunneiere i området, men planarbeidet er godt i gang og vi håper å kunne få en godkjent reguleringsplan i løpet av høsten 2013.

John Skåland
Tips ein ven Skriv ut